Diagram Ishikawy – jak wykonać, przykłady zastosowań

25/01/18

Diagram Ishikawy jest wykorzystywany do analizy przyczyn powstania problemu jak również  pomaga w poszukiwaniu działań korygujących, które pomogą w przyszłości zapobiec danym problemom. Daje możliwość bardzo szerokiego i wielopłaszczyznowego spojrzenia na przyczyny mające wpływ na powstanie problemu. W środowiskach produkcyjnych bardzo często wykorzystuje się do analizy przyczyn problemu model 5M, który definiuje główne obszary najczęściej mające wpływ na przyczynę problemu:

 • Man – Człowiek (jaki wpływ ma pracownik)
 • Machine – Maszyny (jaki wpływ mają maszyny)
 • Method – Metody (jaki wpływ maja metody pracy)
 • Material – Materiały (jaki wpływ mają materiały wykorzystane do produkcji)
 • Management – Zarządzanie (jaki wpływ ma kadra zarządzająca)

Jak wypełniać arkusz

 • Pierwszy krok.

Prace na diagramie zaczynamy od narysowania diagramu. Najcześciej wystarczy do tego kartka A4. W przypadku pracy grupowej dobrze sprawdza się arkusz z flipcharta.

 • Drugi krok.

Na szczycie diagramu piszemy problem, którym chcemy się zająć np. opóźnienia w wysyłkach.

 • Trzeci krok.

Oznaczenie poszczególnych ości blokami tematycznymi, wg których będziemy analizować przyczyny powstania problemu. Możemy tu wykorzystać metodę 5M.

 • Czwarty krok.

Teraz rozpoczynamy poszukiwanie przyczyn powstania problemu. Metodą, która dobrze wspomaga ten proces jest technika 5xWhy?

Do ości np. maszyny rysujemy poziomą linię, na której zapisujemy przyczynę postwstania problemu np. brak przeglądów maszyn. Teraz rysujemy linię pionową do linii „brak przeglądów”. Zastanawiamy się, co było przyczyną, że ich nie przeprowadzono np. produkcja nie udostępniła maszyn. Teraz rysujemy linię prostopadłą do linii „produkcja nie udostępniła maszyn. W ten sposób dochodzimy do źródłowej przyczyny. Następnie wracamy do linii brak przeglądów i szukamy kolejnej przyczyny. Jeżeli nie jesteśmy wstanie nic wskazać to zastanawiamy się jaki może być kolejny powód po stronie maszyn. Jeżeli go znajdujemy to powtarzamy wcześniejszą metodologię. Rozrysowujemy diagram, aż wyczerpiemy wszystkie przyczyny.

 • Piąty krok.

W przypadku gdy przyczyn jest bardzo dużo, wybieramy pięć najważniejszych i tworzymy nowy diagram. Tą piątkę rozpisujemy na ościach i pogłębiamy analizę.

 • Szósty krok.

Poszukiwanie rozwiązań np. techniką 363 (trzy pomysły, sześć osób, trzy minuty).

Diagram Ishikawy - przykład

Diagram Ishikawy - przykład

Diagram Ishikawy przykład
Diagram Ishikawy – przykład słaba sprzedaż

Dlaczego warto stosować Diagram Ishikawy?

1. Pozwala spojrzeć na proces z różnych perspektyw.

2. Rozwija nawyk wielopłaszczyznowego spojrzenia na przedsięwzięcia, pomysły i problemy.

3. U pracowników rozwija szersze spojrzenie na problem.

Diagram Ishikawy dla celów bieżącego rozwiązywania problemów na niższych szczeblach menedżerskich (brygadzista, lider) został‚ ograniczony do czterech zakresów 4M” (pracownik, maszyna, materiał‚ metody). W bieżącej pracy nad problemami nie ma potrzeby, żeby przełożony zastanawiał się czy problemy pojawiają się z powodu jego zarządzania.

Szukasz więcej informacji zajrzyj na mój kanał na YouTube

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

*