DISC 3 - narzędzie badania potencjału pracowniczego

Każdy pracownik jest inny, zachowuje się inaczej, podejmuje inne decyzje, ma inne talenty, ale dzięki badaniu D3 w łatwy sposób możemy przewidzieć zachowania ludzi i poznać to, co motywuje ich do działania. Diagnoza tych czynników pozwala wdrożyć strategię współpracy, która przyniesie wymierny efekt.

D3 jest prawdopodobnie najczulszym narzędziem diagnostycznym na świecie. Prócz zachowań, które możemy obserwować, bada również to, czego nie widać, czyli diagnozuje to, co wpływa na dane zachowania (preferowane role zespołowe, wartości i wewnętrzne motywacje).

DISC w liczbach:

1440 6270 96%
możliwych różnych profili tylu menedżerów
w Polsce wykonało już badanie D3
i otrzymało swój raport
osób po przeczytaniu raportu
z badania mówi: „Tak, ten raport jest
o mnie”

 

W BADANIU ZAWARTE SĄ 4 ELEMENTY:

  • DISC– dlaczego robię to, co robię, mówię to, co mówię, jak zachowuję się w obliczu zmian, jak buduję relacje, w jakim stopniu skupiam się na ludziach a w jakim na zadaniach, jak definiuję swoje cele oraz jakie wartości wnoszę do zespołu? – 4 style zachowania: dominujący, wpływowy, stały, sumienny
  • TEAMS– w jakiej roli widzę siebie w zespole i w których zadaniach będę najbardziej efektywny? -5 ról zespołowych: kreator, realizator, analityk, koordynator, strateg
  • VALUES–jakimi wartościami kieruję się w obliczu podejmowania decyzji? – 4 wartości: lojalność, równość, niezależność, uczciwość
  • BAI– co wpływa na poziom mojej motywacji, co daje mi poczucie spełnienia oraz satysfakcję z tego, co robię? – 6 motywacji: spokój wewnętrzny, solidarność, wpływ, ekonomia, artyzm, wiedza

Robiąc badanie D3, będziesz wiedzieć:

  • MOTYWACJA: Czego potrzebujesz oraz jakie warunki muszą być spełnione, żeby odczuwać wewnętrzną satysfakcję z pracy?
  • MOCNE STRONY: W których obszarach tkwi Twój potencjał? Jakie unikalne wartości wnosisz do zespołu? Co możesz wnieść do zespołu, aby ten efektywnie realizować cele? Jak rozwijać Twój potencjał, by stawać się jeszcze lepszym?
  • CODZIENNA WSPÓŁPRACA: Jakie argumenty dobierasz w rozmowie? Czym się kierujesz w obliczu podejmowania decyzji? Jak naturalnie reagujesz na zmianę i jak ją komunikujesz innym? Jaki jest Twój naturalny styl pracy, zachowania – na co dzień i w stresie? Jak odbierają go inni? Dlaczego z jednymi praca w zespole przebiega pomyślnie, a z innymi może już być wyzwaniem?
  • MOCNE STRONY W BYCIU LIDEREM na poziomie: oddziaływania, kierowania, prowadzenia procesu, relacyjności etc.

PREZENTACJA WYNIKÓW

  • Wyniki prezentowane są zarówno w formie opisowej, jak i na wykresach.
  • Podczas informacji zwrotnej z badania, konsultant omawia znaczenie poszczególnych wykresów, wkazuje, gdzie widzi omawiane kompetencje i jakie informacje wynikają z zależności między poszczególnymi wykresami.