Doradztwo biznesowe

Proponuje usługi doradcze, takie jak: doradztwo w zakresie zarządzania ogólnego, doradztwo w zakresie zarządzania pionami handlowymi jak również produkcyjnymi.

Zachęcamy do skorzystania z nich przy podejmowaniu decyzji wpływających na rozwój Waszej firmy.

W ramach tych usług proponuję:

  • przeprowadzenie analizy strategicznej przedsiębiorstwa,
  • opracowanie planów strategicznych zawierających misję rozwoju przedsiębiorstwa,
  • badanie i analiza sytuacji organizacyjno – finansowej przedsiębiorstwa,
  • przebudowa modelu biznesowego,
  • ocena ryzyka planowanych projektów ,nadzór nad realizacją projektu lub zarządzanie projektem (przedsięwzięciem),
  • opracowanie i wdrożenie koncepcji struktury organizacyjnej.