ZARZĄDZANIE

 • Budowanie i motywowanie zespołu – przywództwo
 • Rozmowa oceniająca
 • Zarządzanie przez cele
 • Zarządzanie przez kompetencje
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL)
 • Zarządzanie zespołem projektowym
 • Zarządzanie pracownikami czasowymi/okresowymi
 • Zarządzanie zespołem montażowym
 • Wyłanianie i kształtowanie liderów
 • Zarządzanie zespołem w środowisku produkcyjnym
 • Kierowanie podległą zmianą