O mnie

Specjalizuję się w treningach i konsultingu w zakresie poprawy efektywności organizacji produkcyjnych, rozwoju kompetencji menadżerskich z zakresu motywowania, organizowania i planowania, zarządzania czasem, selekcji i rekrutacji oraz oceny pracowniczej.

Prowadzę również projekty dotyczące redukcji konfliktów wewnątrz zespołowych i między wydziałowych, przygotowania zespołów do wdrażania nowych projektów oraz podniesienia motywacji pracowników na określone kierunki działania firmy.

Pracowałem w firmach produkcyjno handlowych w branży FMCG jak również dóbr przemysłowych.

W okresie 10 lat przeszedłem wszystkie szczeble produkcji od pracownika liniowego po dyrektora zakładu. Obszary którymi się zajmowałem to: zarządzanie produkcją oraz organizacją procesów produkcyjnych w oparciu o MRP i MRP II, JiT, 5„S”, lean manufacturing, ISO i TQM.

Zarządzałem przez okres 4 lat strukturą handlową w firmie o charakterze dystrybucyjnym gdzie byłem odpowiedzialny za kreowanie pracy pionu sprzedaży. Pracowałem w oparciu o plany krótko i średniookresowe, budżet oraz byłem odpowiedzialny za optymalizację stanów magazynowych i kosztów transportu.

Jestem wieloletnim praktykiem w zakresie zarządzania m.in. Dyrektor Zakładu w Z.F.M., Dyrektor Dz. Jakości i Kontroli Wewnętrznej w Univex, Dyrektor Centrum Logistycznego w Quercus, Menadżer Zarządzający w Prominex, Pełnomocnik Właściciela Ds. Rozwoju Dz. Handlowego w EDPOL.