Action Learning

Action Learning jest metodą pracy zespołowej, w której  pracownicy w niewielkich grupach (4 – 8 osób) analizują własne zachowania i starają się dojść do wniosku, jak je poprawić.

Action Learning pracuje na rzeczywistych problemach i wyzwaniach. Uczy przez doświadczenie i działanie, a nie przez ćwiczenia, teorie czy studia przypadków. AL wymaga analizy sytuacji i zdefiniowania sedna problemu, leżącego u podnóża widocznych objawów, przed określeniem celów i rozwiązań. Dociera do tego, co naprawdę może być przyczyną problemu, a nie tylko do tego, co widać nad powierzchnią wody.

Podczas Action Learning uczestnicy rozwijają swoje kompetencje liderskie. Kładzie się nacisk na aktywne i uważne słuchanie. W trakcie sesji nie ma dygresji, ocen, „dobrych rad” i długich, niechcianych wypowiedzi. Sprowadza pracę zespołu do maksymalnego konkretu. Uczestnicy udzielają sobie nawzajem informacji zwrotnej na temat swoich umiejętności przywódczych.

 Obecność wyszkolonego coacha zapewnia ciągłe uczenie się i wzrost jakości pracy.