Komunikacja niewerbalna – sygnał/gest dominacji – jak wykorzystać podczas rozmowy z pracownikiem/przełożonym

05/02/18

W komunikacji niewerbalnej gest/sygnał dominacji to komunikat informujący nas, że nasz rozmówca jest bardzo głęboko przekonany o tym, co w danym momencie mówi. Stanowi to dla niego olbrzymią wartość i jest ważne! 

Pokazuje również jaki jest jego stosunek do swojego rozmówcy lub grupy. Czuje się w dużej przewadze nad osobą/osobami, z którymi się spotyka. Często w przypadku relacji szef-pracownik odczuwamy ją jako postawę lekceważącą względem nas.

Jak gest dominacji wykorzystać w procesach komunikacji interpersonalnej?

1. Jeżeli przychodzimy na spotkanie i nasz rozmówca siedzi w postawie dominującej, należy z założenia przygotować się na to, że nie będzie nas słuchał, bo jest przekonany o swojej racji, chyba że będziemy mówić to, co on chce usłyszeć. Należy się również liczyć, że jeśli nasza wypowiedź nie będzie po jego myśli, to w zależności od tego jaką lubi przyjmować postawę, to albo będzie nastawiony na negocjacje albo agresję. Najczęściej menedżer wykorzystuje swoją przewagę związaną z stanowiskiem i przechodzi do postawy agresywnej. Dlatego w opisywanych sytuacjach najlepiej skupić się na oczekiwaniach naszego rozmówcy, żeby je później wykorzystać na swoją korzyść. Standardowe działanie, to zrobienie dobrej atmosfery a potem analiza potrzeb (zbadanie dlaczego przyjął postawę dominacji) naszego rozmówcy. Można do tego wykorzystać metodę 5xdlaczego?. Bardzo dobrze się sprawdzi, bo w tym narzędziu koncentrujemy się na szukaniu przyczyny.

2. Zauważamy chwilowy gest dominacji podczas rozmowy z naszym szefem/pracownikiem/kolegą. Warto zapamiętać, co w tym momencie mówi nasz rozmówca, ponieważ jest to dla niego bardzo ważne. Gdy jest to informacja, która nam pomoże w osiągnięciu założonego celu konwersacji wykorzystujemy ją w naszej wypowiedzi. Stosujemy tutaj technikę „odzwierciedlania” (wykorzystujemy słowa naszego rozmówcy), która daje mu poczucie, że jego partner w konwersacji dobrze go rozumie. Jeżeli uzyskana informacja będzie nam przeszkadzać, to ją całkowicie pomijamy lub tylko bardzo delikatnie sygnalizujemy. 

3. Przyjmowanie postawy dominacji z rys. 3 jest kardynalnym błędem w komunikacji. Jest ona odbierana przez naszych rozmówców jako postawa lekceważąca. Pracownicy, którzy spotykają się z takim zachowaniem ze strony przełożonego odbierają go najczęściej jako osobę, która nie interesuje się nimi i ich ignoruje. Z tego powodu należy ją z swoich komunikatów niewerbalnych wyeliminować.

Postawę dominującą często można zauważyć podczas reklam. Bardzo była widoczna w trakcie kampanii wyborczych przed wyborami parlamentarnymi i prezydenckimi. Często kandydaci podczas swojej wypowiedzi trzymali ręce ustawione w trójkąt lub kończyli swoją wypowiedź takim gestem. 

Gest dominacji tak samo jak kłamstwa lub krytyki należy do grupy postaw w komunikacji niewerbalnej, które się pojawiają tylko wtedy, gdy dany proces zachodzi w głowie. Można bez większego zastanawiania się przyjąć, że jest pewny na 90%.

Gest dominacji
Rys. 1
Rys. 2
Komunikacja niewerbalna gest dominacji
Rys. 3

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

*