5 dysfunkcji pracy zespołowej – doświadczenia z firm produkcyjnych

23/07/19

Patrick Lencioni w swojej książce „5 dysfunkcji pracy zespołowej” opisuje główne przyczyny mające wpływ na nieprawidłowe funkcjonowanie zespołu. Przyglądając się organizacją mogę potwierdzić potrzebę rozwoju wszystkich pięciu obszarów. Z moich badań przeprowadzonych w firmach produkcyjnych wynika, że głównie pierwsza i piąta dysfunkcja się ujawnia. 

I dysfunkcja – Brak zaufania

Członkowie zespołu nie mają do siebie zaufania. Ich obawy wynikają z braku znajomości intencji wypowiedzi/zachowań swoich rozmówców. Uważają, że pokazanie swoich słabości może zostać negatywnie ocenione przez innych jak również przeciwko nim wykorzystane.

Tego typu zjawiska nasilają się w organizacjach, w których nie są rozwijane kompetencje w zakresie otwartej komunikacji jak również dominuje styl autokratyczny.

II dysfunkcja – Obawy przed konfliktem

Członkowie zespołu akceptują nieprawidłowości w funkcjonowaniu zespołu/firmy ponieważ wolą uniknąć sytuacji konfliktowych niż spróbować skutecznie rozwiązać problem.

Jednym z ważnych czynników jest podsycanie sytuacji konfliktowych. Konflikt odbieram jako pozytywne zjawisko podczas którego skupiamy się na docieraniu do prawdziwych przyczyn powstania problemu. Często wiąże się to z pokazywaniem źle funkcjonujących obszarów lub brakiem kompetencji menedżerów. Taka sytuacja sprzyja włączaniu się w przypadku poczucia bycia atakowanym mechanizmów obronnych u rozmówców typu: obwinianie innych, wyśmiewanie, zmienianie tematu.

III dysfunkcja – Brak zaangażowania

Członkowie zespołu nie angażują się w pracę zespołu ponieważ się z nim nie identyfikują jak również nie do końca znają i rozumieją kierunek działania.

IV dysfunkcja – Unikanie odpowiedzialności

Członkowie zespołu akceptują brak zaangażowania innych członków zespołu w realizację założonego celu grupowego jak również ich szkodliwego działania.

V dysfunkcja – Brak dbałości o wyniki

Członkowie zespołu nie skupiają się na dążeniu do realizacji celu zespołowego. Ich główne wysiłki są skierowane na realizowanie celów indywidualnych.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

*