5 dysfunkcji pracy zespołowej – doświadczenia z firm produkcyjnych

23/07/19

Patrick Lencioni w swojej książce „5 dysfunkcji pracy zespołowej” opisuje główne przyczyny mające wpływ na nieprawidłowe funkcjonowanie zespołu. Przyglądając się organizacją mogę potwierdzić potrzebę rozwoju wszystkich pięciu obszarów. Z moich badań przeprowadzonych w firmach produkcyjnych wynika, że głównie pierwsza i piąta dysfunkcja się ujawnia. 

I dysfunkcja – Brak zaufania

Członkowie zespołu nie mają do siebie zaufania. Ich obawy wynikają z braku znajomości intencji wypowiedzi/zachowań swoich rozmówców. Uważają, że pokazanie swoich słabości może zostać negatywnie ocenione przez innych jak również przeciwko nim wykorzystane.

Tego typu zjawiska nasilają się w organizacjach, w których nie są rozwijane kompetencje w zakresie otwartej komunikacji jak również dominuje styl autokratyczny.

II dysfunkcja – Obawy przed konfliktem

Członkowie zespołu akceptują nieprawidłowości w funkcjonowaniu zespołu/firmy ponieważ wolą uniknąć sytuacji konfliktowych niż spróbować skutecznie rozwiązać problem.

Jednym z ważnych czynników jest podsycanie sytuacji konfliktowych. Konflikt odbieram jako pozytywne zjawisko podczas którego skupiamy się na docieraniu do prawdziwych przyczyn powstania problemu. Często wiąże się to z pokazywaniem źle funkcjonujących obszarów lub brakiem kompetencji menedżerów. Taka sytuacja sprzyja włączaniu się w przypadku poczucia bycia atakowanym mechanizmów obronnych u rozmówców typu: obwinianie innych, wyśmiewanie, zmienianie tematu.

III dysfunkcja – Brak zaangażowania

Członkowie zespołu nie angażują się w pracę zespołu ponieważ się z nim nie identyfikują jak również nie do końca znają i rozumieją kierunek działania.

IV dysfunkcja – Unikanie odpowiedzialności

Członkowie zespołu akceptują brak zaangażowania innych członków zespołu w realizację założonego celu grupowego jak również ich szkodliwego działania.

V dysfunkcja – Brak dbałości o wyniki

Członkowie zespołu nie skupiają się na dążeniu do realizacji celu zespołowego. Ich główne wysiłki są skierowane na realizowanie celów indywidualnych.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

*