Komunikacja niewerbalna – postawa argumentacyjna

05/02/18

Postawa argumentacyjna występuje w przypadku, gdy rozmówca/słuchacz przygotowuje się do sporu lub jest w jego trakcie.

Żebyśmy mogli prawidłowo analizować informacje podczas rozmowy, należy „trzeźwo myśleć”. Inaczej mówiąc mieć pod kontrolą nasze emocje, które mogą nam przeszkadzać w   ocenie informacji, a w ostateczności całkowicie zaburzyć obraz sytuacji. Postawa argumentacyjna jest sygnałem, który pokazuje, że emocje zaczynają przybierać coraz wyższy poziom.

Oznaką postawy argumentacyjnej jest trzymanie nogi w pozycji skrzyżowanej do naszego rozmówcy w formie bariery. Ma go ona oddzielić od osoby, którą traktuję jako rywala, a nie partnera.

Najczęściej postawę argumentacyjną można zauważyć w dwóch postaciach wskazanych niżej.

Rysunek faza II pokazuje jej wstępną postać. Sygnalizuje ona, że emocje u oponenta zaczynają przybierać mocniejszą formę. Jako ciekawostkę podam, że spotykam się z takimi ułożeniami ciała podczas prowadzenia prezentacji, w czasie których słuchacze nie biorą udziału w dyskusji. Wynika to z tego, że pojawia się sprzeciw u uczestnika do pojawiających się informacji. Niewerbalnie sygnalizuje on, że się z tym nie zgadza.

Rysunek faza III pokazuje, że poziom emocji u mojego rozmówcy zaczyna przekraczać kontrolowane granice. Złapanie nogi obiema rękami sygnalizuje, że oponent wzmacnia barierę (formą bariery jest noga) poprzez trzymanie jej.

W jaki sposób należy reagować, gdy zobaczymy u naszego rozmówcy postawę argumentacyjną:

  • skupić się na potrzebach rozmówcy, poprzez głębszą analizę jego oczekiwań,
  • docenić go np. poprzez sformułowanie: dziękuję, że Pan na to zwrócił uwagę, to co Pan pokazał jest bardzo cenne,
  • rozładować atmosferę poprzez drobny żart,
  • w przypadku, gdy rozmówca przyjmie postawę z fazy III warto zrobić przerwę np. czy mogę skorzystać z ubikacji, poprosić o wodę, ewentualnie zakończyć spotkanie.

Poniższy przykład pokazuje, jak rozmówca z postawy zamkniętej przechodzi do postawy argumentacyjnej.

Komunikacja niewerbalna gesty/postawy srgumentacyjne
Komunikacja niewerbalna gesty/postawy srgumentacyjne
II Faza
Komunikacja niewerbalna gesty/postawy argumentacyjne
III Faza

Pozostałe materiały na temat gestów komunikacji niewerbalnej:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

*