komunikacja niewerbalna gesty

Komunikacja niewerbalna – gesty krytyki – jak wykorzystać podczas rozmowy

05/02/18

Komunikacja niewerbalna – gesty krytyki – jak wykorzystać podczas rozmowy

Gesty krytyki pojawiają się u naszych rozmówców w momencie, gdy ich umysł coś oceni negatywnie. Osobiście bardzo lubię ten sygnał, ponieważ jego sprawdzalność jest na bardzo wysokim poziomie, inaczej mówiąc, gdy go widzę u mojego rozmówcy, to jestem prawie na 100% pewny, że następuje krytyka.  Poniższe rysunki pokazują, z jakimi gestami krytyki możemy się najczęściej […]

czytaj dalej...

Komunikacja niewerbalna – sygnał/gest dominacji – jak wykorzystać podczas rozmowy z pracownikiem/przełożonym

05/02/18

Komunikacja niewerbalna – sygnał/gest dominacji – jak wykorzystać podczas rozmowy z pracownikiem/przełożonym

W komunikacji niewerbalnej gest/sygnał dominacji to komunikat informujący nas, że nasz rozmówca jest bardzo głęboko przekonany o tym, co w danym momencie mówi. Stanowi to dla niego olbrzymią wartość i jest ważne!  Pokazuje również jaki jest jego stosunek do swojego rozmówcy lub grupy. Czuje się w dużej przewadze nad osobą/osobami, z którymi się spotyka. Często […]

czytaj dalej...

Gesty kłamstwa podczas rozmowy lub prezentacji – jak rozpoznawać i reagować

05/02/18

Gesty kłamstwa podczas rozmowy lub prezentacji – jak rozpoznawać i reagować

Podstawą w zrozumieniu zasad działania mechanizmu „gestu kłamstwa”, jest nasza potrzeba bycia „dobrym człowiekiem”. Umysł w sytuacjach, gdy zaczynamy kłamać wysyła nam sygnał, który ma nas ostrzec/zapobiec przed złymi zachowaniami. Najczęściej zaczynamy odczuwać swędzenie, które skutkuje odruchem podrapania się po uchu, szyi, nosie, oku, ustach lub ich zakryciem dłonią (często występuje u dzieci). Są to […]

czytaj dalej...

Jak czytać gesty komunikacji niewerbalnej?

04/02/18

Jak czytać gesty komunikacji niewerbalnej?

Komunikacja niewerbalna jest bardzo ciekawym i skutecznym narzędziem umożliwiającym lepsze rozumienie naszych współrozmówców. Żeby móc skutecznie analizować gesty należy pamiętać o tym, że zachowania naszego słuchacza są uwarunkowane w głównej mierze od zachodzącego w jego głowie procesu myślowego. Nasi interlokutorzy reagują na wiele bodźców wewnętrznych oraz zewnętrznych i stosownie do nich przyjmują określone postawy. Każdy […]

czytaj dalej...