Ocena okresowa

Analiza osiągnięć pracownika

29/09/18

Analiza osiągnięć pracownika

Analizowanie i rozwiązywanie problemów związanych z osiąganymi wynikami pracy. Poniżej przedstawiam metodologię w jaki sposób postępować z pracownikiem w przypadku oceny jego osiągnięć. Określ rozbieżność między pożądanymi a osiąganymi wynikami pracy. Podstawą do realizacji tego kroku jest jasne zdefiniowanie kryteriów oceny wyników na początku okresu rozliczeniowego. Im bardziej szczegółowo określimy, co oczekujemy od pracownika tym […]

czytaj dalej...

Dlaczego nie działa ocena okresowa pracownika? – doświadczenia po wdrożeniach

05/02/18

Dlaczego nie działa ocena okresowa pracownika? – doświadczenia po wdrożeniach

Ocena okresowa pracownika jest doskonałym narzędziem służącym do jego rozwoju/motywacji. Niestety, w wielu firmach jest wycofywana ze względu na: niską skuteczność, dużą niechęć przełożonych i pracowników do oceny i bycia ocenianym, jej wyniki są manipulowane przez oceniających, wygasająca motywacja do realizacji ustalonych zadań rozwojowych/korygujących, pojawia się agresywna postawa przełożonych podczas spotkań. Podstawą zrozumienia problemu z […]

czytaj dalej...