FLOW

FLOW jako źródło motywacji pracowniczej

07/02/18

FLOW jako źródło motywacji pracowniczej

Flow „przepływ” jest stanem zdefiniowanym przez Mihály Csíkszentmgihályi jako stan pełnego zaangażowania się w realizację zadania. Pracownicy są w stanie „przepływu” gdy: całkowicie angażują się w to, co robią, mają poczucie, że są poza codzienną rzeczywistością, wyraźnie wiedzą, co należy zrobić i jak to zrobić, używają swoich umiejętności odpowiednio do stawianych zadań, wierzą że są […]

czytaj dalej...