Zarządzanie czasem

Metoda SMART

19/08/18

Metoda SMART

Jednym z ciekawszych narzędzi do wyznaczania celów jest metoda SMART. Składa się ona z pięciu etapów, które pozwalają przemyśleć cel przed podjęciem decyzji o działaniu. S – Specific and clear M – Measurable A – Achievable R – Relevant T – Time dimensioned Poniżej przedstawiam przykład zastosowania metody SMART. Pytania są dopasowane do danego przykładu. Przy innych celach nie koniecznie mogą […]

czytaj dalej...

Priorytety – jak wyznaczać

29/06/18

Priorytety – jak wyznaczać

PRIORYTETY Wyznaczanie priorytetów Sprawne ustalanie priorytetów jest bardzo ważnym krokiem przy wyznaczaniu kolejności działań, które podejmujemy w wybranym okresie czasu. Ich prawidłowe ustalenie pozwoli na zapewnienie sobie jak najbardziej efektywnego wykorzystania posiadanego czasu. Na początkach mojej kariery zawodowej rozpisywało się zadania do realizacji w zeszycie a ich ważność oznaczało jednym, dwoma, trzema wykrzyknikami lub gwiazdkami. […]

czytaj dalej...

Koło życia – poradnik jak wykonać

28/06/18

Koło życia – poradnik jak wykonać

Koło życia jest fajnym i prostym narzędziem do sprawdzenia równowagi pomiędzy ośmioma najważniejszymi życiowymi wartościami człowieka. Dzięki tej metodzie możemy samodzielnie zastanowić się czy proporcje jakie mamy w poczuciu spełnienia poszczególnych wartością są dla nas satysfakcjonujące. Pozwala również zastanowić się, co chcemy z obecnym stanem zrobić. Podczas sesji coachingowych lub spotkań szkoleniowych nie raz byłem […]

czytaj dalej...

Syndrom „bieżączki” a efektywność pracownika

24/05/18

Syndrom „bieżączki” a efektywność pracownika

Wiele organizacji staje przed wyzwaniem, w jaki sposób podnieść efektywność pracowników. Na drodze do realizacji tego celu często pojawia syndrom „bieżączki” Jest to stan kiedy szef jest tak mocno skupiony na realizacji bieżących zadań, że nie ma czasu zająć się budową strategii funkcjonowania działu, jak również zastanowić się nad zadaniami, które wymagają od niego dłuższego […]

czytaj dalej...