Teoria oczekiwań Vrooma

17/02/18

Teoria oczekiwań Vrooma opiera się na założeniu, że motywacja jednostki jest uzależniona od jej siły pragnienia oraz prawdopodobieństwa jej zaspokojenia.

Gdy popatrzymy w jaki sposób menedżer może tą zależność wykorzystać w budowaniu motywacji u pracowników powinien w głównej mierze skupić się na trzech czynnikach: 

1. Przekonanie pracownika, że jest w stanie wykonać zadanie.

Tutaj najlepiej oprzeć się na metodologi SMART, która dość dobrze pozwala przyjrzeć się w jaki sposób pracownik podchodzi do tematu:

Cechy zadania:

  • realne,
  • mierzalne,
  • dopasowane do możliwości pracownika i organizacji,
  • uzasadnione – zrozumiałe dla pracownika.

Gdybym miał wybrać czynnik z metodologi SMART mający główny wpływ na motywację pracownika to wskazałbym zrozumienie dla wprowadzanych zmian. 

2. Wartość nagrody w oczach pracownika za wykonane zadanie

Każdy pracownika jest inny w związku z tym nie należy zakładać jednolitego systemu motywacyjnego.

3. Oczekiwanie nagrody za wykonanie zadania. 

Utrzymywanie zainteresowania pracownika realizacją zadania zwłaszcza przy długim okresie realizacji.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

*