Pozafinansowe motywowanie pracowników

Humanizacja firm produkcyjnych

05/03/18

Humanizacja firm produkcyjnych

Motywowanie pracowników staje się dziś dużym wyzwaniem dla firm produkcyjnych, które walczą z rotacją i brakiem zaangażowania ze strony pracowników. Firmy te zastanawiają się również, jak przyciągnąć nowych pracowników, a potem jak ich zachęcić do zostania w firmie. Praktyka rynkowa pokazuje, że są zakłady, w których np. rotacja jest poniżej 2%, a głównym czynnikiem to […]

czytaj dalej...

Teoria słuszności Adamsa a zarządzanie personelem

17/02/18

Teoria słuszności Adamsa Teoria powstała by wyjaśnić, jak na zachowania pracowników wpływa postrzeganie przez nich kwestii uczciwego i bezstronnego traktowania ludzi w przedsiębiorstwie. Adams twierdził, że ludzie na swój użytek dokonują dwóch porównań: Porównują swój wkład własny pracy w wykonywane zajęcia z nagrodą jaką otrzymują. Wkład pracy to: wymiar czasu pracy, poziom wykształcenia, zaangażowanie, posiadane […]

czytaj dalej...

Teoria oczekiwań Vrooma

17/02/18

Teoria oczekiwań Vrooma opiera się na założeniu, że motywacja jednostki jest uzależniona od jej siły pragnienia oraz prawdopodobieństwa jej zaspokojenia. Gdy popatrzymy w jaki sposób menedżer może tą zależność wykorzystać w budowaniu motywacji u pracowników powinien w głównej mierze skupić się na trzech czynnikach:  1. Przekonanie pracownika, że jest w stanie wykonać zadanie. Tutaj najlepiej […]

czytaj dalej...

5S – inne spojrzenie na zastosowanie w organizacji

11/02/18

5S – inne spojrzenie na zastosowanie w organizacji

5S – inne spojrzenie na korzyści płynące z wdrożenia tego rozwiązania.

czytaj dalej...